Vòng Chuỗi Đeo Tay

Vòng tay ruby Biểu tượng của sự hoàn hảo thành công mọi mặt S6162-12470

Vong-tay-ruby-S6162-12470-2

12,470,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Vòng tay ruby dành cho Tình yêu lứa đôi S6162-17028

Vong-tay-ruby-S6162-17028-2

17,028,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Vòng tay ruby đem lại Điềm lành và hạnh phúc S6162-18490

Vong-tay-ruby-S6162-18490-1

18,490,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Vòng tay ruby giúp Phòng tránh bệnh tật S6162-20812

Vong-tay-ruby-S6162-20812-2

20,812,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng tay Ruby hạt mài vát nhiều cạnh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng