bói thời vận

Để đoán thời vận hãy xem Tướng Ngũ Quan trên gương mặt

xem-boi-ngu-quan

Bảo thọ quan: Lông mày dài rộng thanh tú, 2 lông mày nhập vào tóc mai hoặc có thê tựa như ánh trăng khuyết; đuôi

Dự đoán thời vận, số mệnh thông qua xem tướng tai

Tuong-nguoi-mat-to-mat-nho22

Đối với vấn đề này, Quách Lâm Tông có nói: “Tai tượng trưng cho bậc quân vương, lông mày tượng trưng cho đám bề tôi.