dự đoán vận mệnh qua khuôn mặt

Dự đoán tương lai vận mệnh thông qua Xem tướng mặt

matdep

Nhìn từ sắc mặt nếu trắng sáng như ngọc hoặc đen sáng như sơn hoặc vàng sáng như hạt thóc chín hoặc tía như lụa