kiêng kỵ đối với phòng trẻ em

Kiêng kỵ trong bố trí theo Phong Thủy phòng trẻ em ra sao

treem

Trần nhà trong phòng của trẻ phải bằng phẳng. Nên sử dụng sơn màu trắng sữa, hồng. Không nên dùng màu tối. Đối với trần