số 8

Số tám có ý nghĩa may mắn như thế nào

20150730214702_96772

Trong tiếng Hồng Kông, số tám phát âm giống chữ “ phát” có nghĩa là đại phát, thịnh vượng. Về phương diện tình cảm, bạn