thời vận và gương mặt

Để đoán thời vận hãy xem Tướng Ngũ Quan trên gương mặt

xem-boi-ngu-quan

Bảo thọ quan: Lông mày dài rộng thanh tú, 2 lông mày nhập vào tóc mai hoặc có thê tựa như ánh trăng khuyết; đuôi