tướng hai mắt lộ sắc

Để dự đoán trước tai họa ra sao hãy xem bói mắt

mat-hao-hoa

Hai mắt lộ sắc tức là mắt tựa như đám lửa cháy, mắt sắc. 2 viền mắt tựa như phun lửa, tức là trên dưới