vỏ ốc trong tình yêu

Vỏ ốc và ý nghĩa cho tình yêu phương xa

vo-oc-loai-lon

Võ ốc là một biểu tượng tuyệt hảo cho những người mà có công việc đòi hỏi họ phải có sự giao thiệp rộng, đặc