xem bói toán

Những tướng người có cơ duyên chốn cửa chùa trông như thế nào

Luan-nhung-tuong-nguoi-co-co-duyen-cua-Phat-hinh-anh

Người có đường trí tuệ dài lại cong xuống thời trẻ rất có hứng thú với chuyện tu hành và tìm hiểu tôn giáo, mà