xem tướng tai

Dự đoán thời vận, số mệnh thông qua xem tướng tai

Tuong-nguoi-mat-to-mat-nho22

Đối với vấn đề này, Quách Lâm Tông có nói: “Tai tượng trưng cho bậc quân vương, lông mày tượng trưng cho đám bề tôi.