xem tướng vận mệnh

Những biểu hiện tướng gương mặt của người mệnh quý nhân như thế nào

tuong-mat-phu-quy

Trong xem bói, xem tướng,người xưa cho rằng những người có tiền tài thì thường mặt vuông, người có nhiều đất đai thì thường phần

Xem tướng hình thần dự đoán vận mệnh là như thế nào

khuonmat1

Thần và hình chỉ tinh thần, khí chất của con ngưòi. Tướng thuật cho rằng, tinh thần khí chất của con người có trong đục,