Công Ty Liên Doanh Tnhh Crown Sài Gòn

Lưu ý : Đăng ký kết tài khoản bạn sẽ chỉ cần thành viên cá nhân. Để nâng cấp hội viên, sung sướng tương tác với chúng tôi

Bạn đang xem: Công Ty Liên Doanh Tnhh Crown Sài Gòn

*

*

*
*
13398

CÔNG TY LIÊN DOANH Trách Nhiệm Hữu Hạn CROWN SÀI GÒN

Giới thiệu

Thành lập từ thời điểm năm 1994, shop liên doanh TNHH Crown Sài Gòn là liên doanh thân công ty chúng tôi Bia TP..Sài Gòn với tập đoàn lớn nhiều non sông Crown Cork- Seal với vốn đầu tư gần 60 triệu USD.

Xem thêm: Mới Hết Kinh 1 Tuần Quan Hệ Có Thai Không ? Quan Hệ Sau Khi Hết Kinh 7 Ngày Có Thai Không

*

Tổng tài sản(Tỷ VND)
A10 (Dưới 100 tỷ) A9 (100 - 200 tỷ) A8 (200 - 400 tỷ) A7 (400 - 600 tỷ) A6 (600 - 800 tỷ)
A5 (800 - 1000 tỷ) A4 (1000 - 1500 tỷ) A3 (1500 - 2000 tỷ) A2 (2000 - 2500 tỷ) A1 (Trên 2500 tỷ)
Vốn công ty sơ hữu
E10 (Dưới 100 tỷ) E9 (100 - 200 tỷ) E8 (200 - 400 tỷ) E7 (400 - 600 tỷ) E6 (600 - 800 tỷ)
E5 (800 - 1000 tỷ) E4 (1000 - 1500 tỷ) E3 (1500 - 2000 tỷ) E2 (2000 - 2500 tỷ) E1 (Trên 2500 tỷ)

Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) R9 (100 - 200 tỷ) R8 (200 - 400 tỷ) R7 (400 - 600 tỷ) R6 (600 - 800 tỷ)
R5 (800 - 1000 tỷ) R4 (1000 - 1500 tỷ) R3 (1500 - 2000 tỷ) R2 (2000 - 2500 tỷ) R1 (Trên 2500 tỷ)
Số lượng nhân viên cấp dưới
L10 (Dưới 100 người) L9 (100 - 200 người) L8 (200 - 400 người) L7 (400 - 600 người) L6 (600 - 800 người)
L5 (800 - 1000 người) L4 (1000 - 1500 người) L3 (1500 - 2000 người) L2 (2000 - 2500 người) L1 (Trên 2500 người)

Tỷ suất lợi tức đầu tư trên tổng tài sản
Bottom 25% 25%-m m-25% Top 25%
Tỷ suất lợi tức đầu tư bên trên vốn công ty cài đặt
*

Tên Doanh nghiệp: Cửa Hàng chúng tôi CP Báo cáo Đánh giá cả nước (Vietnam Report JSC)