Lời Bài Hát Gõ Cửa Trái Tim

Gõ cửa trái tyên van em được vào Dù tình xót nhức chung thân huyệt đào Ngủ vùi với nằm mộng Nỗi niềm mắt xanh biếc Nhưng anh vẫn ngóng tim em xuất hiện. Gõ cửa trái tim sao em ghẻ lạnh Ngõ hồn tái tê năm canh thẫn thờ Nhện lòng mắc giăng tơ Để một mọt trật Khi không em nhốt anh trong mong ngóng.<ĐK:>Ôi cửa tyên em bởi tiến thưởng Nên giờ đồng hồ yêu nghe bẽ bàng Để anh gõ cửa ngõ liên hồi Mà em ko chút trông nom Anh bi thảm lang thang.Gõ cửa ngõ trái tim nghe xa nghìn trùng Đèn mờ hắt hiu đơn độc tận thuộc Đàn lỡ phím sai cung Tình này cũng mông lung Tlặng em ai bắn mũi thương hiệu hờ hững.

Bạn đang xem: Lời Bài Hát Gõ Cửa Trái Tim


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Bóng Bàn Thế Giới : Trần Tuấn Quỳnh Tụt 2 Bậc, Bảng Xếp Hạng Bóng Bàn Thế Giới Mới Nhất

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.