Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Trung

STT Tiếng Trung Về Cuộc Sống ❤️ Ý Nghĩa Sâu Sắc Nhất ✅ Tham Khảo Những Caption, Câu Nói Tâm Trạng Về Cuộc SốngBằng Tiếng Trung Dưới Đây Sẽ Giúp Bạn Có Động Lực Hơn Trong Cuộc Sống.

Bạn đang xem: Những Câu Nói Hay Về Cuộc Sống Bằng Tiếng Trung


STT Tiếng Trung Hay Về Cuộc Sống

Với tuyển tập những STT Tiếng Trung Hay Về Cuộc Sống đầu tiên này sẽ là làn gió tưới mát tâm hồn của bạn. Để bạn cảm thấy mỗi ngày trôi qua trong cuộc sống đều ý nghĩa vô cùng.

有两点可以帮助您更好地生活:积极思考和停止负面约束. Yǒu liǎng diǎn kěyǐ bāngzhù nín gèng hǎo dì shēnghuó: Jījí sīkǎo hé tíngzhǐ fumin yuēshù. => Có 2 điều giúp bạn sống tốt hơn đó là nghĩ tích cực và ngưng ràng buộc tiêu cực聪明人装傻很容易,傻人装聪明却很容易被人看穿。Cōngmíng rén zhuāng shǎ hěn róngyì, shǎ rén zhuāng cōngmíng què hěn róngyì bèi rén kàn chuān.

Xem thêm: Cách Off Facebook Trên Điện Thoại, Cách Ẩn Nick Facebook Trên Điện Thoại Iphone

=> Người thông minh giả ngu rất dễ, người ngu giả thông minh rất dễ bị người khác phát hiện.滴水穿石。Dīshuǐchuānshí. => Nước chảy đá mòn生活中的艰难障碍也是你经历的荆棘. Shēnghuó zhōng de jiānnán zhàng’ài yěshì nǐ jīnglì de jīngjí => Khó khăn rào cản trong cuộc sống cũng chính là chông gai mà bạn đi qua喜欢你,却不一定爱你,爱你就一定很喜欢你. Xǐhuān nǐ, què bù yīdìng ài nǐ, ài nǐ jiù yīdìng hěn xǐhuān nǐ. =>Thích bạn không nhất định sẽ yêu, còn yêu nhất định đã rất thích rồi.